YABANCI DİL EĞİTİMİ

İstanbul Bilim Koleji'nde okul öncesinden başlayıp lise sona kadar devam eden 15 yıllık dil edinim süreci, her kademe bitiminde uluslararası sınav diplomaları ile taçlandırılır.

Anaokulunda hikâye anlatımı ve drama teknikleri ile ses, telaffuz, şarkı, hatırlama, kurgulama ön plana çıkarken ilkokulda öğrencilerimiz dört yıl boyunca CEFR’ ye göre A1 Temel kullanıcı seviyesine gelirler.

Ortaokulda yoğun İngilizce ders sayısı ile hazırlık sınıfı kabul edilir, ilk iki ayda hızlı bir tekrar yapılır, ardından öğrencilerimiz A2 Temel kullanıcı seviyesine erişirler. Ortaokulda Cambridge Üniversitesinden akreditasyonunu almış olduğumuz,”International Programme-English as a Second Language” müfredatı uygulanmaktadır.

Sekizinci sınıfın sonunda bir yandan dileyen öğrencilerimiz “Check Point” sınavlarına girerek uluslararası bir diploma alırken diğer yandan da liseye giriş sınavına hazırlanırlar. Böylelikle B1 bağımsız kullanıcı seviyesine erişirler.

Lisemizdeki hedef ise öğrencilerimize girecekleri üniversitenin hazırlık sınavını atlattırmaktır. Dokuzuncu sınıfta ilk ay hızlı bir tekrar ile B1 seviyesine başlanır, onuncu sınıfta B2bağımsız kullanıcı olmayı tamamlarlar. On birinci sınıf TOEFL sınavı için hazırlıktır. Sınav teknikleri, kelime bilgisi ve ileri yazma öğretilir; dileyen öğrencilerimiz TOEFL sınavına girerler.

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kapsayan dil edinimi programında, farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak kişiye özgü çalışma kağıtları verilerek öğrencimizin gelişimi takip edilir.

Ayrıca; öğrencilerimizin konuşma becerilerini ve kendine olan güvenlerini arttırmak için festivaller, sene sonu gösterileri, çeşitli aktiviteler, okul içi ve okul dışı yarışmalar düzenlenir.

FELSEFEMİZ: Global düşünüp yerel uygulayarak, geleceğin başarılı gençlerine yaparak, yaşayarak, dijital programlar ile dili edindirmektir.