SINAVLAR

  • “Nasıl Başladım” Sınavı: 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine okulların yeni eğitim-öğretim yılına başladığı hafta yapılan test sınavıdır. Tüm öğrencilerin başlangıç seviyesi ve akademik olarak eksik yönleri tespit edilir.
  • Genel Değerlendirme Sınavı (GDS): Yıl içerisinde test sınavı formatında 6 adet GDS yapılır. Yapılan her bir sınav o ana kadar işlenen konuları içerir. Öğrencilerin akademik gelişimi izlenir ve eksik konular ek çalışmalarla tamamlanır. Yapılan deneme sınavından önce ders öğretmenleri, öğrencilerle hedef belirler.

 TYT-AYT ÇALIŞMALARI

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları 9. sınıftan itibaren plan dahilinde ve kademeli olarak yapılır. Yapılan tüm akademik çalışmaların içeriği ve zorluk düzeyi TYT-AYT dikkate alınarak belirlenir. Sınav hazırlık sürecinde, öğrencilerin sınav motivasyonu yakından takip edilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Yapılan çalışmalar ana başlıklar halinde şu şekildedir.

  • Hedefledikleri yükseköğretim bölümüyle ilgili alan seçim ve yönlendirmeleri sağlıklı bir şekilde yapılır.
  • Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile ilgili "Bilgilendirme, Test Çözme Teknikler, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Meslek Seçimi, Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş Etme Yöntemleri, Zaman Yönetimi" konularından oluşan seminer ve grup çalışmaları
  • 11. Sınıflar: 9, 10. sınıf müfredatının tekrarı yapılır. Ayrıca 11. sınıflar cumartesi günü üniversite sınavına hazırlık derslerine devam ederler. Yıl içerisinde 10 adet TYT deneme sınavı yapılır.

TAKVİYE ETÜTLERİ

11 ve 12. sınıflarda cumartesi günleri dersler YKS hazırlığı şeklinde devam eder. Ayrıca haftanın dört günü ders bitişi etüt yapılır. 9 ve 10. sınıflar ise hafta içi üç gün etüt yapar.

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Sosyal sorumluluk projeleri, ders dışı yapmış olduğumuz çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Yardım kampanyaları, “HAMİ” Projesi, “Kardeş Okul” çalışmaları bu kapsamda yapılan çalışmalardır. Halen, Türkiye Maarif Vakfının Kosova Prizren’deki okuluyla “Daha İyi Bir Gelecek” adlı projeyi yürütmekteyiz.

 LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

9 ve 10. sınıflarda haftalık laboratuvar çalışması yapılır. Sene içerisinde yapılacak olan deney ve diğer laboratuvar çalışmaları ders öğretmenleri tarafından hazırlanır, kitapçık haline getirilir. Öğrenciler yapılan çalışmaları deney araç gereçlerini, deneyin yapılışını, deney verilerini, sonuç ve analizleri başlıklar altında takip eder ve kayıt altına alırlar.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Lise öğrencilerimiz 9. sınıfta yapılan kaynaştırma pikniğiyle sosyal-kültürel etkinliklere başlar. Sene içerisinde Mehmet Akif Ersoy'dan başlayarak birçok şair ve yazarın anıldığı etkinlikler düzenlenir. Kar Çiçeği Sanat Gösterisi, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı lise düzeyinde öğrencilerin sahne sanatlarına alıştığı çalışmalarımızdan bazılarıdır. Sene içerisinde yapılan İstanbul, Bursa, Edirne, Çanakkale ve yurt dışı gezilerimiz kültürel-sosyal yönden gelişimi destekler. Öğrencilerimizin ihtiyaçları ve gelişimi göz önünde bulundurularak kurulan kulüp faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Lisede geçirilen dört yılın sonunda Bilim'li olmanın ayrıcalığını sosyal ve kültürel etkinliklerimizle sağlıyoruz.