Gölgesiz Düşler “Umut”

Her yıl farklı temalarla düzenlediğimiz "Gölgesiz Düşler" kültür-sanat programımızda "Umut" temasını işledik.

Şiir, tiyatro ve koronun özgün bir akışla sunulduğu programda görev alan öğrencilerimiz, “Umutsuzluk yok; gün gelir gül de açar, bülbül de öter.” diyerek geleceğimize umut oldular.

Geceye yenilmeyen her kişiye bir sabah, bir gündüz, bir de güneşin armağan olduğunu belirten öğrencilerimiz müstesna sunumlarıyla ülkemizin gerçek sabahları, gündüzleri ve güneşleri olduklarını gösterdiler.

En önemlisi onlar, etrafında gerçekleşen olaylara kayıtsız olmadıklarını, bu olaylar bir sorunsa bunlara yılmadan çözüm bulmaya çalıştıklarını göstererek “geceyi onaran bir mimar” olduğunun altını çizdiler.

Veli ilgisinin yoğun olduğu ve 5.ve 6. sınıf öğrencilerimizin görev aldığı “Gölgesiz Düşler” kültür-sanat programı gönüllerde tatlı bir his bıraktı.