2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği

 

 

                         https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_08/16180149_2018-2019_egitim_ogretim_destegi_kilavuzu.pdf

                                           

 

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Tarihleri: 16 Ağustos-06 Eylül 2018

1-Yarışma Belgesi : Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya ilgili federasyonlar tarafından onaylı belgenin aslı teslim edilecektir.

 

2-Gelir Gösteren Belge / Bordro : Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait  2018 yılı  Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak (maaş bordrosu, İşverenler için  2018 yılı 1.dönem ve 2.dönem geçici vergi beyannamesi ve şirket ortak sayısını gösteren) belge.  Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordro teslim edilecektir. (Bordrolar mutlaka ilgili kurum tarafından onaylanıp mühürlenecektir.)

 

3-Gelir Yokluk Belgesi : Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi için ; Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak (kaşeli ve onaylı) 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge teslim edilecektir. (Anne ve babanın her ikisi için de ayrı ayrı alınacaktır.)

 

4-Öğrenci Belgesi : Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini teslim edecekler.

 

5-Gelir Beyan Taahhütnamesi : Kılavuz ekinde bulunan Gelir Beyan Taahhütnamesi başvuru esnasında doldurulup teslim edilecektir.

 

6-Kira Geliri Belgesi : Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba veya veli/vasisinin kira geliri beyan edildi ise buna ilişkin belge teslim edilecektir. (Kira kontratı, banka dekontu vb.)

 

7-Çocuk Koruma Kararı Belgesi  :  Harp  veya  vazife malulü  sayılanların  ilk  ve orta öğrenim çağındaki  çocuklarıyla haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar için buna ilişkin resmi belge teslim edilecektir.

 

8-Engelli Belgesi : Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranda engelli olması durumunda üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan rapor teslim edilecektir.