Değerler Eğitimi

Bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken diğer taraftan nasıl kendimiz olarak kalabiliriz?

 

Hem modern dünyaya yön verebilmek hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözünmeye maruz kalmamak nasıl mümkün olabilir?

 

Geçmişten devralınan milli ve manevi değerlerimizi, günümüz hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl aktarabiliriz?

 

Yeni kültürel değerleri, geleneksel kültür sistemi içerisine onlara zarar vermeden nasıl yerleştirebiliriz?

 

Bilim Koleji olarak akademik eğitim yanında değerlerimizin öğrencilere tabii bir süreç içinde benimsetilmesi, onları sıkmadan küçük ama etkili hedeflerle kalıcı hale getirilmesi, onların bizi biz yapan özelliklerimizi bilen, maneviyata  önem veren gençler olarak yetiştirilmesi temel hedefimiz. 

 

Biliyoruz ki eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini fertlere iletmede önemli rol oynamaktadır. Eğitimin en önemli görevi, değerleri tabii bir seyir halinde öğretmek, fertleri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Günümüzde çocuklarımızın değerlerinin şekillenmesinde arkadaşlarının, internetin, televizyonun hatta oyuncakların çok ciddi oranda etkileri bulunmaktadır. Bütün bunlar çoğunlukla bilinçli, bazen de bilinçsizce çocuklarımızı değerlerimize yabancılaştırma ve yozlaştırma çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz değerler konusunda bilgi sahibi olsalar bile kitle iletişim araçlarındaki olumsuz etkiler, değer yargılarının değişmesi gibi sebeplerle değerlerimiz yıpratılmış, bunların gerekliliği konusunda kafa karışıklıkları oluşmuştur.

 

Bu yüzden öğrencinin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim alanıdır. Elbette  bu belli bir süreçte tamamlanacaktır. Okul ve aile olarak birlikte hareket etmemiz sürenin kısalması  ve çocuklarımızın yaratılışından gelen güzelliklerinin korunması, geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bunun için de onların dikkat ve sabırla işlenmeleri gerektiği inancındayız. Bu süreçte sizlerle birlikte kazandıracağımız davranışlar çocuklarımızın karakterini sağlamlaştıracaktır. Karakteri sağlam olan, bilgi ve beceri ile donatılan bireyler ise kendi ailesinden başlayarak toplumda olumlu değişimler gerçekleştirecektir.

 

Bilim Koleji olarak Rehberlik ya da Değerler Eğitimi derslerinde konuların işlenmesiyle beraber, daha küçük ve uygulanabilirliği yüksek günlük hedefler vermenin bilinenleri tatbik etme açısından yararlı olacağını düşündük. Bu noktada öğrencilerimiz için “Kendine Bir İyilik Yap” adıyla bir proje başlatmış bulunmaktayız. Yapılan her doğru ya da iyi davranış başkasına yapılmakta olan bir iyilik gibi düşünülse de aslında kişinin kendine yaptığı bir iyilik özelliği taşır. Dolayısıyla öğrencilere küçük ama tekrarlandıkça etkisi artacak davranış tavsiyelerinde bulunuyoruz. Siz değerli velilerimize bu hedefleri aylık olarak gönderecek ve öğrencinin evdeki uygulamalarını takip etmenizi, gerekiyorsa birlikte gerçekleştirmenizi talep edeceğiz.

 

Amacımız;

 

- Öğrencilerimizin bazen gözlerinde büyüterek, bazen de küçümseyerek uygulamaktan kaçındıkları ya da önemsemedikleri değerlerimize dikkat çekmek,

 

- Küçük günlük hedeflerle davranış şekillerini düzenlemek,

 

- Küçük adımlarla büyük mesafeler alınabileceği noktasından hareketle öğrencilerimizin bize ait değerler üzerinden geçmişle bağlarını kurarak tarihî ve dinî kimliklerinin sağlam temeller üzerine inşasını sağlamak,

 

-Öğrencilere seviyelerine uygun günlük hedefler verilerek branş/sınıf öğretmenleri ve aileler ile işbirliği halinde iyi davranış biçimleri kazandırmaktır.

 

Etkinlik çerçevesinde öncelikli olarak, uygulanacağı sınıf seviyelerine göre günlük hedefler belirledik. “Bugün büyükanne ve büyükbabalarımızı ziyaret edelim. Uzaktaysalar telefonla da olsa hatırlarını soralım. Eğer hayatta değilseler dua edelim. Unutmayalım ki onların amelleri bizimle devam ediyor.”, “Bugün gördüğümüz herkese gülümseyerek selam verelim. Bu aramızdaki muhabbeti arttıracaktır.” ya da “Bugün haftanın ilk günü. Muhtemelen elimizde bir miktar para var. Sizce bunun bir kısmını aramızda birleştirerek sadaka verebilir miyiz? Bir çikolata az yesek bir şey olmaz sanırım. Ama bu paraya ihtiyacı olan ne çok insan vardır değil mi?” veya “Annemiz bizim için ne kadar çok şey yapıyor değil mi? Bugün eve gidince ona bütün bunlar ve özellikle bize cömertçe sunduğu sevgisi için teşekkür edelim.” vb.

 

Sizin desteğiniz şüphesiz ki Değerler Eğitimi çalışmalarımızın daha etkili olmasını sağlayacaktır. Okulumuzun her çalışmasında bize destek olan velilerimizi, Değerler Eğitimi’nde de yanımızda göreceğimizden eminiz.