DİN ve DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda din eğitimi, akademik olarak iki yönden ilerlemektedir.

Birinci yön: olan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde anasınıfından liseye kadar, öğrencilere akademik olarak öğrenmeleri/kavramaları gereken dinî bilgiler kendi seviyelerine göre çeşitli etkinliklerle sıkmadan ve sevdirilerek verilmektedir.

Bu amaçla, akademik bilgilerin yanı sıra öğrencilerimizin dinin insan hayatındaki yeri ve işlevini daha iyi kavraması için din eğitimi derslerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ortaokul seviyesinde LGS ve lise kademesinde YKS çalışmalarımız; akşam ve hafta sonu etütleri, konu kavrama test çalışmaları ve deneme sınavları ile yoğunlaşmaktadır.

Din eğitiminin ikinci kolu ise: Öğrencilerimizin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olarak hayatımızdaki yerini fark etmeleri; başlangıç ve ileri seviye olarak iki kur halinde Kur’an-ı Kerim’i doğru, güzel ve seri okumaları ve bazı sureleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleridir.

Tüm bunlarla birlikte milli ve manevi değerlerimizi, günümüz hayatına etkin ve verimli bir şekilde aktarmak ”İstanbul Bilim Koleji olarak bizim” temel hedefimizdir.

Akademik eğitimin yanında medeniyetimizden beslenen değerlerimizin öğrencilerimize tabii bir süreç içinde benimsetilmesi, öğrencilerimizi sıkmadan küçük ama etkili hedeflerle kalıcı hale getirilmesi için "Kendine Bir İyilik Yap", "Bir Günün Beş Köşesi Her Günün Baş Köşesi", "Kelimelerimiz Kavramlarımız" vb. projeler yürütülmektedir. “Merhamet İklimi: Üç Aylar” gibi önemli gün ve gecelerimizde çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilip, edinilen bilgi ve birikimler gezi ve seminerlerle desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin dikkat ve sabırla işlenmeleri gerektiği inancındayız. 

Bu süreçte öğrencilerimize kazandıracağımız davranışlar çocuklarımızın karakterini sağlamlaştıracaktır. Karakteri sağlam olan, bilgi ve beceri ile donatılan bireyler ise kendi ailesinden başlayarak toplumda da olumlu değişimler gerçekleştirecektir.