BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK EĞİTİM

Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 21. Yüzyılın değişen şartlarına uyum sağlayan, kendini yenileyebilen bireyler yetiştirmek; İstanbul Bilim Koleji olarak en büyük amacımızdır.

Bilişim teknolojileri dersi, uygulandığı tüm seviyelerde öğrenci merkezli bir yaklaşımı ele almaktadır. Bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ve robotik çalışmalarımız atölyelerimizde bilgi-iletişim teknolojileri ve yazılım geliştirme derslerimiz ise bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Okulumuzda fizik-kimya-biyoloji derslerimiz ve fen –deney laboratuvarlarında aktif bir şekilde işlenmektedir.

 • Geleceğimize katkıda bulunan nitelikli bireyler yetiştirme,
 • Problem çözme sürecinde bir problemin birçok çözümü olabileceğini gösterme,
 • Çok yönlü düşünme becerisi kazandırma,
 • Tasarımsal ürünler ortaya koyarak yeteneklerini geliştirme,
 • Bilgi teknolojilerini ve araçlarını tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
 • Doğru, güvenilir bilgi ve içeriğe hızlı ulaşıp yorumlayabilme,
 • Dijital etik, dijital güvenlik, dijital hukuk ve dijital haklar ve sorumluluklar konularında bilinç kazanarak iyi bir dijital vatandaş olabilme,
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırma,
 • Sosyal sorumluluk bilincini kazanarak bilgisayar bilimlerini insanlara ve kendilerine faydalı amaçlar için kullanabilme,
 • Ana dil ve yabancı dile ilave olarak “makine dilini” öğrenerek algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini geliştirebilme,
 • Her hatanın bir öğrenme fırsatı olduğu bilincini kazandırabilme,
 • Ezberleyen düşünme yapısından çıkma,
 • Süreç ve sonuç odaklı çalışma becerisi kazandırma,
 • İş birliği ve takım çalışması konusunda bilinç kazandırma,
 • Kodlama dersleriyle öğrencilerin; bir problemin çözümünü bilgisayarın gerçekleştireceği şekilde oluşturmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin erken yaşta alacakları kodlama eğitimi ile kazandıkları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri sayesinde farklı birçok alanda karşılaştıkları sorunlar karşısında daha sorgulayıcı ve üretici bireyler olmalarını sağlamaktır.